• Tehnologii de potabilizare resurse naturale de apa potabila cu impurificare specifică
 • Tehnologii de tratare fizico-chimice surse subterane in vederea potabilizarii / valorificare coagulanti
 • Modele experimentale / experimente în teren pe unități pilot mobile
 • Analiză diagnostic pentru evaluarea eficienței tehnologiilor aplicate pentru tratare ape
 • Evaluarea posibilitatilor de optimizare filiere de tratare surse subterane
 • Dezvoltarea de procedee combinate de îndepărtare a poluanților
 • Dezvoltarea / implementarea de metode analitice pentru caracterizarea materiei organice/evaluarea proceselor tehnologice

Solicită o ofertă de preț


Trimite

Referințe 

 • Tehnologie de potabilizare resurse naturale de apa potabila impurificate cu arsen si pesticide organoclorurate / Proiect international EUREKA/SEPAR
 • Dezvoltarea / implementarea de metode analitice pentru caracterizarea materiei organice din apa bruta si evaluarea eficientei proceselor tehnologice aplicate pe fluxul de tratare, in vederea obtinerii apei potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ / Proiect EEA – RO-0016
 • Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru îmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale/Metodologie pentru testarea adjuvantilor de coagulare in procese de tratare/epurare ape / PN II-Parteneriate, proiect FLAMIR
  Model experimental pentru studiului influentei parametrilor de spalare biofiltru asupra performantei de biooxidare ioni NH4+ din surse subterane (SC DUNAREA GALATI)
 • Tehnologie de tratare surse subterane cu continut de azotati (APA PROD Deva)
  Studiu de tratabilitate apa bruta captata din surse subterane pentru stabilirea solutiei tehnice optime de potabilizare / Studiu monitorizare calitate apa pe fluxul de tratare (captare-consumator) (TASM SRL ROMANIA Buftea)
 • Evaluarea posibilitatilor de optimizare filiere de tratare surse subterane – statia de potabilizare Targu Carbunesti / flux de tratare surse subterane cu continut de amoniu (SC AQUAPROIECT SA)
  Analiza apa de foraj si solutie tehnica de diminuare Mn / Solutie tehnologica de indepartare Mn din surse subterane (HONEYWELL ISIS DEVELOPMENT SRL)
 • Tehnologii de valorificare coagulanti anorganici pe baza de aluminat de sodiu (SC ALUM SA Tulcea)
  Tehnologii de tratare fizico-chimice surse subterane in vederea potabilizarii (aglomerarile Pantelimon si Cernica) (SC ERG TERMROM SA Galati)
 • Instalatie pilot de nitrificare biologica cu suport tip argila expandata, cu functionare continua (SC ERG TERM ROM SA Galati)
 • Model experimental pentru indepartare incarcare organica naturala/bacteriologica din resurse naturale de apa potabila prin sonoliza (SC AQUATIM SA)
 • Solutie tehnologica de tratare surse subterane (STAP Adjud) pentru incadrarea in normele de potabilitate / Metodologie de evaluare reactivitate incarcare organica din surse subterane la tratarea cu clor (CUP Focsani)
 • Program Nucleu:
  • Tehnologie de valorificare a namolurilor chimice din statiile de potabilizare cu obtinere de coagulant mixt pe baza de Al/Fe
  • Evaluarea sigurantei sistemelor de alimentare cu apa potabila prin urmarirea conformitatii concentratiilor de metale cu cerintele Directivei 98/83/EC / Procedura de prelevare a apei potabile la consumatori / Baza de date privind poluarea cu metale a apei destinate consumului uman
  • Metode electrochimice bazate pe tehnicile voltametriei de stripping utilizate in evaluarea speciatiei unor metale prioritar periculoase din ape de suprafata si ape uzate. Metoda analitica de evaluare speciatie ioni de fier din resurse naturale de apa potabila
  • Variante secvente de flux tehologic bazate pe sonoliza hibrida pentru tratare resurse naturale impurificate cu poluanti oxidabili de natura organica (MON, THM) si/sau anorganica (Fe2+, Mn2+)
   Tehnologie de tratare surse subterane impurificate cu sulfuri si ioni amoniu