Profilul de activitate al INCD ECOIND, adaptat permanent cerintelor pietii de mediu interne si externe cuprinde in esenta cercetari si servicii in domeniul protectiei mediului–cercetare avansata si aplicativa, preponderent experimental destinata in special controlului, evaluarii, prevenirii, reducerii si combaterii poluarii industriale: control poluare, evaluare poluare, tehnologii de mediu, management de mediu si calitate, securitate si sanatate in munca, consultanta si instruire, formare, evaluare competente in domeniile sus mentionare, expertize tehnice, asistenta tehnica la aplicare.