La nivel pilot

  • Polielectroliti prietenosi mediului pe baza de biopolimeri, obtinuti prin grefare indusa cu fascicul de electroni, pentru imbunatatirea parametrilor de calitate a apelor de suprafata si reziduale / FLAMIR / Program Parteneriate
  • Studiu tratabilitate pentru potabilizare surse apa Jud. Ilfov / SC ERG TERMROM SA