• Innovative Bio-based on-site Sanitation for Water and Resource Savings / INNOQUA / H2020:Water (2016-2020)
 • Tehnologie de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei potabile, destinata managementului calitatii apei la nivel national BIOWATER/ PN-III-P2- 2.1-PED2016- 0965
 • Promovarea tehnologiilor inovative si durabile pentru tratarea apei destinate consumului uman/ MENER – 631/2005 PROAQUA
 • Program Operational Infrastructura Mare – POIM:
  • “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata din judetul Vaslui in perioada 2014 – 2020”
  • “Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea/Gorj/Maramures, in perioada 2014 – 2020”
 • Tehnologie de potabilizare resurse naturale de apa potabila impurificate cu arsen si pesticide organoclorurate / Proiect international EUREKA/SEPAR
 • Dezvoltarea / implementarea de metode analitice pentru caracterizarea materiei organice din apa bruta si evaluarea eficientei proceselor tehnologice aplicate pe fluxul de tratare, in vederea obtinerii apei potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ / Proiect EEA – RO-0016
 • Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru îmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale/Metodologie pentru testarea adjuvantilor de coagulare in procese de tratare/epurare ape / PN II-Parteneriate, proiect FLAMIR
 • Senzori pentru metale bazati pe electrozi modificati cu azulene pentru controlul calitatii apei / Program PNII- PT-PCCA
 • Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru îmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale/Metodologie pentru testarea adjuvantilor de coagulare in procese de tratare/epurare ape / PN II-Parteneriate, proiect FLAMIR
 • Senzori pentru metale bazati pe electrozi modificati cu azulene pentru controlul calitatii apei / Program PNII- PT-PCCA

Program Nucleu:

 • Evaluarea sigurantei sistemelor de alimentare cu apa potabila prin urmarirea conformitatii concentratiilor de metale cu cerintele Directivei 98/83/EC/ Procedura de prelevare a apei potabile la consumatori / Baza de date privind poluarea cu metale a apei destinate consumului uman
 • Metode electrochimice bazate pe tehnicile voltametriei de stripping utilizate in evaluarea speciatiei unor metale prioritar periculoase din ape de suprafata si ape uzate. Metoda analitica de evaluare speciatie ioni de fier din resurse naturale de apa potabila
 • Tehnologie de valorificare a namolurilor chimice din statiile de potabilizare cu obtinere de coagulant mixt pe baza de Al/Fe
 • Tehnologie de tratare surse subterane impurificate cu sulfuri si ioni amoniu
 • Variante secvente de flux tehologic bazate pe sonoliza hibrida pentru tratare resurse naturale impurificate cu poluanti oxidabili de natura organica (MON, THM) si/sau anorganica (Fe2+, Mn2+)
 • Identificarea și cuantificarea unor reziduuri farmaceutice în influentii și efluenții stațiilor de tratare a apelor uzate și evaluarea riscului determinat de prezența acestora
 • Evaluarea siguranţei sistemelor de alimentare cu apă potabilă prin urmărirea conformităţii concentraţiilor de metale cu cerinţele Directivei 98/83/EC
 • Cercetari privind preluarea, dezvoltarea si implemetarea unor tehnici si practici de analiza judiciara de mediu-(2009-2013)
 • Cercetari privind dezvoltarea unor metode de determinare in apa a unor nitroderivati aromatici si pesticide cu S si P incluse in lista substantelor prioritare
 • Metode cromatografice pentru identificarea si determinarea unor agenti de tratare a plantelor nou introdusi in lista substantelor periculoase
 • Identificarea si determinarea unor poluanti organici genotoxici si cancerigeni din clasa nitrozaminelor, in apa supusa potabilizarii
 • Detectia si cuantificare unor micropoluanti emergenti in diferite categorii de apa
 • Metodologii analitice pentru determinarea unor perturbatori endocrini în nămolul destinat utilizării în agricultură
 • Noua abordare a evaluarii calitatii surselor de apa potabila prin intermediul indicilor de calitate a apei
 • Identificarea rapida si simultana a microorganismelor aerobe si anaerobe, potential patogene din probe de mediu
 • Cuantificarea biodisponibilitatii fractiilor mobile metalice din namolurile statiilor de epurare utilizand proceduri de extractie secventiala