• Investigații analitice/microbiologice complexe, utilizând echipamente de înaltă performanță
  • Monitorizări periodice ale calității surselor de apă
  • Optimizare/retehnologizare/completare fluxuri tehnologice
  • Dezvoltarea/validarea de procedee combinate de îndepărtare a poluanților în procese de potabilizare
  • Elaborare documentații tehnice pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de gospodărire a apelor
  • Consultanță/asistență tehnică/instruire personal