Consultanță în vederea obținerii acreditării și instruire pentru:

–          implementarea de metode de încercare fizico-chimice/microbiologice

–          parametri de performanță și validare metode

–          implementarea sistemului de management al calității ISO 17025

a. Instruire privind:

–          tehnici microbiologice pentru controlul calității apei potabile;

–          modul de validare și verificare a metodelor de determinare a unor poluanți din apa potabilă prin spectrometrie de absorbție moleculară;
–          validarea / verificarea metodelor de încercare și a modului de calcul al parametrilor de performanță;
–          tehnici / metode de determinare a metalelor toxice;
–          modul de validare și verificare a formelor de azot;
–          dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a calității apei prin tehnici de combustie (TOC, DOC);
–          modul de aplicare a tehnicilor de prelevare.
b. Metode spectrofotometrice și gaz cromatografice de analiză aplicate în determinarea poluanților din apă (ex. pesticide clorurate)
c. Măsuri de control intern și extern al calității rezultatelor încercărilor.
d. Modele de calcul statistic al incertitudinii de măsurare la prelevare probe apă.
e. Măsuri de asigurare și control ale calității la prelevarea și manipularea probelor de apă.
f. Măsurile de asigurare a validității rezultatelor aplicate în analiza metalelor din probe de apă.

  Solicită o ofertă de preț


Trimite