Surse de apă de suprafață/subterane

 • Studii fizico-chimice complexe privind calitatea apei potabile de la sursa de captare până la consumator
 • Evaluarea siguranței sistemelor de alimentare cu apă potabilă
 • Detecție și cuantificare micropoluanți emergenți
 • Dezvoltarea de metode de control analitic al diferitelor clase de medicamente
 • Studii privind influența materialelor utilizate în sisteme de distribuție a apei potabile
 • Cercetari experimentale pentru minimizarea si controlul formarii subprodusilor intermediari de dezinfectie in filierele de potabilizare a surselor de suprafata/subterane.
 • Dezvoltarea și implementarea unor tehnici moderne pentru identificarea rapidă a substanțelor deversate în cazul poluărilor accidentale.
 • Utilizare tehnici moderne de biochimie și biologie moleculară.

Solicită o ofertă de preț


Trimite

Referințe 

 • Promovarea tehnologiilor inovative si durabile pentru tratarea apei destinate consumului uman/ MENER – 631/2005 PROAQUA
 • Tehnologie de potabilizare resurse naturale de apa potabila impurificate cu arsen si pesticide organoclorurate – EUREKA/SEPAR/2008
 • Dezvoltarea / implementarea de metode analitice pentru caracterizarea materiei organice din apa bruta si evaluarea eficientei proceselor tehnologice aplicate pe fluxul de tratare, in vederea obtinerii apei potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ – Proiect EEA – RO-0016/2010
 • Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru îmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale/Metodologie pentru testarea adjuvantilor de coagulare in procese de tratare/epurare ape/2010-2014 – PN II-Parteneriate, priect FLAMIR
 • Senzori pentru metale bazati pe electrozi modificati cu azulene pentru controlul calitatii apei / Program PNII- PT-PCCA
 • Model experimental pentru studiului influentei parametrilor de spalare biofiltru asupra performantei de biooxidare ioni NH4+din surse subterane – SC DUNAREA GALATI
 • Tehnologie de tratare surse subterane cu continut de azotati/APA PROD Deva
 • Studiu de tratabilitate apa bruta captata din surse subterane pentru stabilirea solutiei tehnice optime de potabilizare/Studiu monitorizare calitate apa pe fluxul de tratare (captare-consumator) / TASM SRL ROMANIA Buftea
 • Evaluarea posibilitatilor de optimizare filiere de tratare surse subterane-statia de potabilizare Targu Carbunesti/flux de tratare surse subterane cu continut de amoniu / SC AQUAPROIECT SA
 • Analiza apa de foraj si solutie tehnica de diminuare Mn
 • Solutie tehnologica de indepartare Mn din surse subterane/ HONEYWELL ISIS DEVELOPMENT SRL
 • Tehnologii de valorificare coagulanti anorganici pe baza de aluminat de sodiu / SC ALUM SA Tulcea
 • Tehnologii de tratare fizico-chimice surse subterane in vederea potabilizarii (aglomerarile Pantelimon si Cernica) / SC ERG TERMROM SA Galati
 • Instalatie pilot de nitrificare biologica cu suport tip argila expandata, cu functionare continua/ SC ERGTERMROM SA Galati
 • Model experimental pentru indepartare incarcare organica naturala/bacteriologica din resurse naturale de apa potabila prin sonoliza/SC AQUATIM SA
 • Solutie tehnologica de tratare surse subterane (STAP Adjud) pentru incadrarea in normele de potabilitate/ CUP Focsani
 • Metodologie de evaluare reactivitate incarcare organica din surse subterane la tratarea cu clor / CUP Focsani
 • Program Nucleu:
  • Evaluarea sigurantei sistemelor de alimentare cu apa potabila prin urmarirea conformitatii concentratiilor de metale cu cerintele Directivei 98/83/EC/ Procedura de prelevare a apei potabile la consumatori / Baza de date privind poluarea cu metale a apei destinate consumului uman
  • Metode electrochimice bazate pe tehnicile voltametriei de stripping utilizate in evaluarea speciatiei unor metale prioritar periculoase din ape de suprafata si ape uzate. Metoda analitica de evaluare speciatie ioni de fier din resurse naturale de apa potabila
  • Tehnologie de valorificare a namolurilor chimice din statiile de potabilizare cu obtinere de coagulant mixt pe baza de Al/Fe
  • Tehnologie de tratare surse subterane impurificate cu sulfuri si ioni amoniu
  • Variante secvente de flux tehologic bazate pe sonoliza hibrida pentru tratare resurse naturale impurificate cu poluanti oxidabili de natura organica (MON, THM) si/sau anorganica (Fe2+, Mn2+)
  • Identificarea și cuantificarea unor reziduuri farmaceutice în influentii și efluenții stațiilor de tratare a apelor uzate și evaluarea riscului determinat de prezența acestora
  • Evaluarea siguranţei sistemelor de alimentare cu apă potabilă prin urmărirea conformităţii concentraţiilor de metale cu cerinţele Directivei 98/83/EC
  • Cercetari privind preluarea, dezvoltarea si implemetarea unor tehnici si practici de analiza judiciara de mediu-(2009-2013)
  • Cercetari prinvind dezvoltarea unor metode de determinare in apa a unor nitroderivati aromatici si pesticide cu S si P incluse in lista substantelor prioritare
  • Metode cromatografice pentru identificarea si determinarea unor agenti de tratare a plantelor nou introdusi in lista substantelor periculoase
  • Identificarea si determinarea unor poluanti organici genotoxici si cancerigeni din clasa nitrozaminelor, in apa supusa potabilizarii
  • Detectia si cuantificare unor micropoluanti emergenti in diferite categorii de apa
  • Metodologii analitice pentru determinarea unor perturbatori endocrini în nămolul destinat utilizării în agricultură
  • Noua abordare a evaluarii calitatii surselor de apa potabila prin intermediul indicilor de calitate a apei
  • Cuantificarea biodisponibilitatii fractiilor mobile metalice din namolurile statiilor de epurare utilizand proceduri de extractie secventiala